Ekshumacja

 

Ekshumacje

Ekshumacja jest procesem polegającym na przeniesieniu szczątków z jednego grobu do drugiego. Wydobycie zwłok odbywa się w celu przeprowadzenia oględzin sądowych, w sytuacji, kiedy cmentarz będzie likwidowany lub na indywidualną prośbę Rodziny Zmarłego.

Ekshumacja Zwłok Sochaczew

Ekshumacja to proces, który musi odbywać się zgodnie z literą prawa. Dlatego można ją wykonać wyłącznie w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych. Zgodę na wydobycie zwłok lub szczątków w innym terminie może udzielić Inspektor Sanitarny.

Przebieg ekshumacji różni się w zależności od ilości lat, które upłynęły od pochówku. Jeśli Zmarły został pochowany ponad 20 lat temu, szczątki i resztki trumny umieszcza się w nowej trumnie. Przed upływem 20 lat, kiedy ciało nie uległo procesowi mineralizacji, wydobytą trumnę umieszcza się w specjalnie przygotowanej skrzyni ekshumacyjnej, która od wewnątrz obita jest blachą.

Przeniesienie zwłok

Zakład pogrzebowy Haron dysponuje odpowiednią wiedzą oraz sprzętem, który pomaga w godnym i sprawnym wydobyciu szczątków z grobu. Personel zakładu pogrzebowego Heron jest odpowiednio przygotowany w środki ochrony osobistej, aby proces ekshumacji nie stanowił zagrożenia dla pracowników oraz otoczenia. Dzięki wiedzy i znajomości przepisów prawa wszystko odbywa się płynnie i z poszanowaniem szczątków ludzkich.